BIM SLužby

ČERPÁME Z NAŠICH ROZSIAHLYCH VEDOMOSTÍ A SKÚSENOSTÍ ZÍSKANÝCH Z PRAKTICKÝCH APLIKÁCIÍ BIM TECHNOLÓGIE

Sme v centre revolučnej zmeny a podporujeme každého z našich klientov v porozumení a implementácii BIM technológie.

Pomáhame našim klientom riešiť stále zložitejšie obchodné výzvy. Ponúkame digitálne odborné znalosti a riešenia z oblasti BIM, ktoré im pomáhajú osvojiť si nové technológie, zlepšiť kvalitu, dosahovať nové ciele a zvýšiť konkurencieschopnosť ich podnikania.

3A3
BIM služby

3 služby, ktoré vám zmenia
pohľad na BIM

3A3

Podpora tímu

Pracovanie v prostredí BIM často zahŕňa zložité operácie. Nemusí vám všetko fungovať správne a nemusíte všetko ovládať. Odborník v stavebníctve si musí robiť svoju prácu a nie sa zdržiavať nastaveniami, alebo sa niekde zaseknúť v softvéri. Na to sme tu my. My sme ten špecialista v oblasti riešenia problémov s BIM, ktorý je v prvom rade z praxe a rozumie vašim problémom. Nájdeme pre vás riešenie vášho problému, poradíme, pomôžeme.

Viac informácií
3A3

Implementácia BIM

Prechod na nové technológie digitálnej výstavby je zložitý a komplexný proces. Aby firmy plne využili výhody digitálnej transformácie, musia ísť nad rámec obyčajného učenia, spracovať odbornú analýzu situácie vo firme, kvalitne naplánovať postup, zvládnuť prípravu, naučiť sa používať digitálne nástroje a musia zásadne zmeniť spôsob, akým sú prevádzkované., Našu asistenciu k naplneniu vašej vízie nazývame implementácia.

Viac informácií
3A3

Správa budovy v BIM

Naše riešenia BIM modelu budovy pre FM poskytujú odborníkom v oblasti správy nehnuteľností podklady pre databázu informácií o každom prvku budovy na jednom prehľadnom mieste a podporia nástroje potrebné na lepšie riadenie spotreby energie, optimalizáciu priestoru, zníženie prevádzkových nákladov a zjednodušenie plánovania a správy nehnuteľností. Tieto informácie sa ale musia do modelu nejako dostať, musia byť logicky usporiadané a systematicky vyplnené. BIM model predstavuje úplne inú dimenziu pre správu vašej budovy.

Viac informácií
BIM služby

BENEFITY BIM SLUŽIEB OD NÁS

 • PORADENSTVO A TVORBA KNIŽNÍC BIM OBJEKTOV
 • STRATÉGIE A PLÁNY POUŽÍVANIA A IMPLEMENTÁCIE BIM
 • DOČASNÉ POSKYTOVANIE KAPACÍT PRI KOMPLIKOVANÝCH PRIJEKTOCH, ALEBO KRÁTKYCH TERMÍNOCH
 • STRATÉGIE KOORDINÁCIE 3D MODELOV A VYHÝBANIA SA KOLÍZIAM
 • STRATÉGIE ODBORNEJ PRÍPRAVY A PROGRAMY ROZVOJA ZAMESTNANCOV
 • TVORBA MANUÁLOV POSTUPOV MODELOVNIA V BIM ODSKÚŠANÝCH V PRAXI
 • DENNÁ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
 • ZJEDNODUŠENIE A ZEFEKTÍVNENIE STARŠÍCH PROCESOV PROSTREDNÍCTVOM NOVÝCH DIGITÁLNYCH PRACOVNÝCH POSTUPOV
 • VYUŽÍVANIE AUTOMATIZÁCIE PRE ZEFEKTÍVNENIE POSTUPOV A AUTOMATIZOVANIE OPAKIJÚCICH SA ČINNOSTÍ
 • MODERNIZÁCIA PRACOVNÉHO PROSTREDIA POMOCOU CLOUDOVÝCH SLUŽIEB
 • TVORBA BIM POŽIADAVIEK PRE KLIENTA
 • ZADÁVANIE BIM POŽIADAVIEK V ZASTÚPENÍ KLIENTA
NAŠE SLUŽBY

3 a 3 Fázy tvorby BIM

 • 01

  Vízia

  Základom úspechu implementácie BIM je jasná, stručná a dobre formulovaná vízia. Aktívne spolupracujeme s našimi klientami, diskutujeme a hľadáme také ciele, ktoré Vám dávajú nie len zmysel, ale aj hodnotu.

 • 02

  Plán

  Musí načrtnúť, čo prijatie procesu BIM prinesie pre organizáciu, či projekt. Aké sú základné kroky a ako bude tento vývoj vyzerať v rôznych fázach. Musí byť stručný a jasný, bez nereálnych očakávaní. Na správny plán treba spoluprácu odborníka.

 • 03

  Nastavenie

  Kvalitná príprava je veľká časť úspechu. Profesionál vo svojom odbore si nemôže dovoliť strácať čas hľadaním postupov ako robiť svoju prácu. Na nastavenie BIM procesov a postupov je potreba skúseného odborníka s praxou.

 • 04

  Zmluvy

  Nástroje BIM a súvisiace procesy môžu ovplyvniť zmluvný vzťah medzi investorom a jeho dodávateľskými partnermi. Spolupráca s podporou BIM je významnou zmenou tradičných procesov a preto je dôležité si jasne definovať pravidlá.

 • 05

  Školenie a vzdelávanie

  Prijatie technológie BIM si vyžaduje nové súbory zručností a nové spôsoby práce. Či ste firma, alebo jednotlivec v stavebnom priemysle je vzdelávanie sa v inováciách ako je napríklad BIM tým správnym krokom.

 • 06

  Meranie

  Predchádzajúce kroky nemajú zmysel bez merania a vyhodnotenia či všetko funguje ako bolo naplánované. My máme dostatok skúseností na kontroly vašich riešení, audity a vyhodnocovanie ich zmyslu.

Kto sme

Sme lídrami v riešeniach
z prostredia BIM

Od začiatku našej praxe sa venujeme metodike BIM. Tvoríme v nej projekty budov pre všetky stupne dokumentácie. Školíme programy a procesy BIM pre všetky odvetvia stavebníctva. Implementujeme postupy BIM do firiem našich partnerov, pomáhame im technickou podporou, konzultáciami a rôznymi plánmi.

Vďaka skúsenostiam z našich vlastných projektov a z množstva projektov našich partnerov pre ktorých sme robili BIM podporu sme lídrami v tejto oblasti.

Práve pre veľké skúsenosti s reálnym BIM v praxi sme pre Vás tým správnym partnerom.

Viac o nás
3A3