Meníme sa z ProRevit na 3A3

Pred rokmi sme Vám začali pomáhať službou BIM manažmentu vytvárať digitálne modely. 
Vy však napredujete a vďaka vám, vašim požiadavkám a predstavám sme za tie roky boli nútený vyrásť a meníme sa aj my.

BIM prináša výhody počas celého životného cyklu budovy. Nielen pri jej plánovaní, ale aj vo výstavbe, správe budov, priestorov, pri renovácii a demolácii.

Do nedávna sme pre vás zabezpečovali celkový BIM manažment vašich projektov od ich vzniku až po odovzdanie klientovi, vypracovávali projekty stavieb pomocou BIM, alebo sme vám pomáhali na projektoch, ak ste sa rozhodli spracovať ich pomocou BIM.

Pridávame k tomu od teraz ešte ďalšie 3 kategórie služieb!

 

1. Zabezpečíme spracovanie a skoordinovanie všetkých profesií v BIM prostredí.

Podporou spolupráce a inovácií v rámci všetkých tímov poskytujúcich projekty pomáhame klientom zvyšovať efektívnosť a znižovať riziká, pričom projekty pomáhame odovzdávať načas a podľa rozpočtu.

2. Tým to však nekončí a naučili sme sa pre vás, vašich klientov a partnerov robiť aj manažment výstavby pomocou BIM modelu. 

Pomáhame vo fáze výstavby, aby sa zhodnotilo zaobstaranie BIM modelu z projekcie.
Existuje obrovský potenciál na zvýšenie efektívnosti a kvality, pretože produktivita sa v posledných desaťročiach všeobecne takmer vôbec nezvýšila nie je neobvyklé, že sa stavebné projekty dokončia s prekročením nákladov a času alebo s nedostatkami kvality.
Väčšina problémov, ktoré počas výstavby vedú k prekročeniu rozpočtu a nedodržiavania termínov, je odhalená neskoro až v procese samotnej výstavby.
My ich vieme odhaliť skôr a predísť im ešte vo fáze prípravy stavby. Vďaka našej analýze, kontrole a stratégii, ktorá sa zameriava na zefektívnenie výstavby budete mať výstavbu konečne pevne v rukách a pod kontrolou.

3.Spravujme vašu stavbu pomocou BIM. 

Potenciál digitalizácie v stavebníctve je však obrovský. Maximálnu produktivitu môžeme dosiahnuť iba ak sú všetky údaje o celom životnom cykle budovy.
Naučili sme sa preto posúvať prácu s modelom vašej stavby ešte ďalej. Do jej správy. Veľký potenciál existuje aj v ďalších fázach prevádzky a správy majetku. V správe dát a procesov.
Tvoríme teda digitálne dvojčatá vašich stavieb, aby ste boli dokonale pripravený na digitálnu budúcnosť.
Táto jedinečná služba sa zameriava výlučne na to, ako môžu vlastníci zvýšiť hodnotu modelovania informácií o budove pre všetkých účastníkov projektu a zároveň maximalizovať výhody na strane vlastníka. Môžete mať okamžitý prístup ku všetkým informáciám o projekte počas celého životného cyklu projektu. A vďaka optimalizácii činností vo fáze prevádzky aj budovy s vyšším výkonom.

Nastal správny čas naskočiť na vlak digitalizácie. Pre nepretržitý úspech v nadchádzajúcich rokoch je nevyhnutné zahájiť skutočnú digitálnu transformáciu aj u Vás.

Digitalizácia stavebníctva prichádza a aj keď sú hráči v stavebnom priemysle stále zmätení, váhajú so zmenou a novými technológiami, nastal čas, aby spravili ďalší krok.

V 3A3 sme pre vás partnerom od vzniku projektu až po dokončenie digitálnej správy informácií, údajov a procesov.
Pomáhame našim klientom riešiť stále zložitejšie obchodné výzvy. Ponúkame digitálne odborné znalosti a riešenia, ktoré pomáhajú klientom osvojiť si nové technológie na prekonanie týchto problémov, dosiahnutie ich cieľov a zvýšenie konkurencieschopnosti ich podnikania.
Prinášame nové myslenie do obchodných a projektových procesov, ktoré firmám umožňujú stať sa agilnejšími, inovatívnejšími a digitálnejšie reagujúcimi.

Tak ako sa postupne mení stavebný sektor, zmeňme sa spolu s ním.

Získajte kontrolu, znížte riziko a zvýšte efektivitu. 3A3
 

Najnovšie články