Projekty

Vilové domy pod Bôrikom

Vilové domy pod Bôrikom je súbor štyroch trojpodlažných viladomov na Bratislavskom Bôriku. Pre spoločnosť Immo Project Management vytvárame BIM model všetkých objektov a osádzame ich do modelu terénu. BIM model spracovávame pre potreby koordinácie, dizajnu a ako pomôcku pre manažment výstavby. Po ukončení výstavby pripravujeme projekt skutkového vyhotovenia a následne ďalšie využitie BIM modelu pri správe domov.

LOKALITA:
Bratislava

INVESTOR:
Immo Project Management

AUTOR NÁVRHU:
Immo Project Management

POČET PODLAŽÍ:
1 podzemné, 3 nadzemné

STATUS:
vo výstavbe

SPRACOVALI SME:
BIM model pre koordináciu a projektový manažment, projekt DSV

Súvisiace projekty