Projekty

Rodinný dom pod vinicou

Rodinný dom pod vinicou je veľký a priestranný rodinný dom vsadený do veľmi strmého terénu a so zložitým zakladaním. Preto je podzemné podlažie a prízemie navrhované zo železobetónu a poschodie bude skonštruované z CLT panelov.

LOKALITA:
Limbach, okres Pezinok

INVESTOR:
súkromný

AUTOR NÁVRHU:
POLYLINE ARCHITEKTI

SPOLUPRÁCA:
ARŠ

POČET PODLAŽÍ:
1 podzemné, 2 nadzemné

STATUS:
vo výstavbe

SPRACOVALI SME:
projekt DUR, DSP, DRS, BIM Koordináciu, BIM model