Projekty

Obytný súbor Malé Krasňany

V spolupráci s projekčnou kanceláriou Konstrukt+ sme pracovali na realizačnom projekte pre 3 objekty z obytného súboru Malé Krasňany. Našim hlavným prínosom pre projekt bol BIM model slúžiaci pre potreby tvorby projektu a koordinácie.

LOKALITA:
Bratislava

INVESTOR:
Lucron

AUTOR NÁVRHU:
šujan_stassel

SPOLUPRÁCA:
Konstrukt +

POČET PODLAŽÍ:
1 podzemné, 6 nadzemných

STATUS:
zrealizované

SPRACOVALI SME:
projekt DRS, BIM model

Súvisiace projekty